Salrom 

Et hestesportanlegget som har private oppstallører eller også en rideskole, vil ha mye utstyr til hesten og aktiviteten. Dette utstyret har ofte stor økonomisk verdi og laget av materiale som trenger et godt klima.  

På et hestesportanlegg er det derfor viktig med oppbevaringsrom som både har god plass, som kan låses og klimaanlegg som ivaretar spesielt skinn og lær. 

Hesteeiere har som regel mye utstyr og man får sjelden nok plass. En løsning kan være at man lager salrom der det er plass til det daglige utstyret, mens man har et eget lager til alt utstyr som ikke brukes i det daglige eller i andre sesonger. På den måten kan salrommet i stallbygget reduseres noe og man kan for eksempel bruke enkle rom i 2.etg som ikke kan brukes til annet enn lager, eller i nabobygg til ekstra lager. 

Salrommet og lageret må ha et temperert klima, med god utluftning. Det må ikke være for kaldt og heller ikke for varmt, da det vil kunne skade utstyret. Rundt 15 grader er en god temperatur for lær.  

Hvordan salrommet utformes er avhengig av om det er til en rideskole, oppstallører, kjøre- eller ridehester, voltige, o.a. Salrom for oppstallører kan lages med lukkede skap, eller man kan ha åpne løsninger.  

Generelt kan man si at det bør beregnes plass til to saler, to hodelag, ridedekken, hjelm, pusseutstyr, scjabrakker, pisk, ridestøvler, o.a., pr hest.  Det meste henges på oppheng mot vegg. Bygger man skap så trengs det ett skap i full høyde på minimum 70cm * 70cm for å få plass til nevnte utstyr. I tillegg bør det være noe oppheng til dekken, plass til sko og evt jakker når man skifter.  

Utstyr til kjøring trenger opphengs plass til seler og voltige trenger plass til både voltigegjord og pad.  

Skal det være rideskole på anlegget, vil det være behov for plass til sikkerhets vester og evt utlånshjelmer. Ridestøvler, bukser, og i mange tilfeller hjelm, har eleven selv, men dette utstyret oppbevarer de hjemme. Dette fordi rideskoler ofte har mange elever så det ikke vil være hensiktsmessig å tilby lagring til så mange. 

I et salrom er det fordel med en benk, pusseplass for utstyr der det bla er krok som henger ned fra taket, og god belysning. 

Oppheng for våte eller vaskede dekken, sjabrakker, belegg, etc. bør være på et tørkerom og ikke i salrommet. Mye fukt vil ikke være godt klima på salrommet.  

Fremtidsrettet

Bygger man ett anlegg for en aktivitet som for eksempel rideskole, så kan det med tiden være at den legges ned og at man får inn oppstallører som trenger mer plass og låsbare skap. Rommet bør derfor være stort nok til at man kan endre drift med tiden. 

TIPS:
Lager man låsbare skap, må man vurdere låstype og om stedet skal anskaffe disse, for å unngå problematikk med nøkler som mistes eller låser man ikke får av.   

Vurder nummerering eller skilt der man kan bytte ut teksten enkelt, for å unngå at alle skal lage sine egne skilt som kan være vanskelig å få av skapdørene. Over tid vil både skap og rom få et dårlig inntrykk. 

Lager man ekstra lagerrom, kan det være en ide og ta betalt pr skap eller areal som den enkelte benytter. Det bør ikke være en selvfølge at anlegget skal gratis lagre alt ekstrautstyr som den enkelte har.