Driftsrom/lager

Et stort hestesportanlegg vil ha behov for en del utstyr til drift og vedlikehold.

Dersom dette blir spredd rundt om på anlegget, så vil det kunne redusere effektiviteten og føre til at ting ikke blir gjort. En god arbeidsplass for reparasjoner er også viktig for levetiden på gjenstander og utstyr.

Et driftsrom vil gjøre at de ansatte vil kunne spare tid og det blir enklere å utføre nødvendige reparasjoner. Det blir også enklere for frivillige å gjennomføre dugnad.

Alle anlegg har behov for et minimum av verktøy og maskiner til drift og vedlikehold. Det er også en del utstyr som innimellom må repareres. Bygger man et større anlegg kan det med fordel lages et eget rom til dette.

Et rom med plass til driftsutstyr og muligheter for reparasjoner gjør at ansatte kan spare tid og forlenge levetiden på ødelagte ting. Et slikt rom vil dermed også være økonomisk fornuftig for driftsresultatet.

Rommet bør ha plass nok til arbeidsbenk, verktøy og redskaper. Det bør også ha gulvplass til å kunne ta inn materiell som krever reparasjoner og til lagring av frittstående materiell. Rommet kan gjerne være en del av en garasje for materiell og maskiner.

Er det ett enkelt rom der man er nøye med hva man oppbevarer av utstyr på stedet, så vil rommet ikke kreve ekstra tiltak for brannskille. Bruker man derimot rommet til lagring av vesentlig mengder drivstoff, gass og kjemikalier, samt maskiner som kan starte en brann, må det medregnes at det blir krav til branncellebegrensende vegger og/eller etasjeskillere.

Et driftsrom utover et enkelt lager, bør ha sluk i gulvet, god arbeidsbelysning på opp mot 300 lux og god takhøyde tilpasset redskaper som skal kjøres inn i driftsrommet. Rommet skal ellers lages slik at det oppfyller arbeidsplassforskriften.

Kostnadsdrivende

Lager til brannfarlige væsker, gass og annet brannfarlig verktøy og utstyr vil gjøre rommet dyrere med tanke på kravene til brannsikkerhet, eksplosjonsfare og spredning av branngasser.

Les mer