Energi

Energiforbruket til et hestesenter vil variere etter størrelse, hvordan det bygges og hvilke løsninger som velges.

En god plan som kan imøtekomme behovene, bør i tillegg bestrebe seg på å planlegge for en «grønn» løsning. Alternative energiløsninger og energisparende tiltak er bra både for miljøet og økonomien til hestesenteret.

For mange eldre hestesentre er strømutgiftene en av de største utgiftene i driftsregnskapet. Ved nybygg bør man legge inn løsninger som vil gi stedet så lave strømutgifter som mulig, og dermed bidra til en sunn driftsøkonomi.

Dagens teknologiløsninger åpner for nettopp dette, men man bør også bygge slik at det er mulig å implementere nye fremtidige løsninger.

Brannsikkerhet og sikkerhet for hestene er et område man må ha søkelys på ved planlegging av ulike typer installasjoner.

Behovsplan

Før man bestemmer seg for energiløsning er det viktig å se på behovene til hestesenteret.

TIPS: Ikke alle oppvarmingsløsninger vil gi nok varme ved veldig lave utetemperaturer. I slike tilfeller må man måtte belage seg på tilleggsvarme. Dette kan være fordyrende utgift, man må derfor vurdere kostnad for ekstra isolering opp mot kostand for tilleggsvarme.

En god løsning for å unngå brannfare og trekk er å ha vannbåren varme i gulv eller radiatorer. Legger man rør i gulv skal disse ikke ligge i selve hesteboksene, da det vil tørke opp strøet og skape støv. Har man vannbåren varme i stallgangen skal man legge inn rutiner der stallgulvet kostes kun når hester er ute.

Kostnadsdrivende

Mange energibesparende tiltak har store investeringskostnader, men gir lavere driftskostnader og på sikt blir innvesteringene tjent inn.

Fremtidsrettet

Tekniske løsninger kan gi nye fremtidige muligheter. Så det å legge ned rør til vannbåren varme i støp, selv om man ikke i starten planlegger ett fyringsanlegg er allikevel en billig og god investering.

Annet