Garderober, dusj og toaletter

Et hestesportanlegg har behov for både garderobe, dusj og toaletter. Disse må lages etter krav og retningslinjer som gjelder, men også ut fra type anlegg som skal bygges. 

Garderober, dusj og toaletter er det behov for på et hestesportanlegg. Hvor mange og hvor store er avhengig av drift. Utforming styres mye av regelverket.

Fremtidsrettet

Det kan være en god ting å lage større garderobe, flere dusjer og flere toaletter enn et minimum, fordi drift og behov kan endres. En utvidelse av flere toaletter og dusjer vil kunne bli en stor merkostnad. 

Kostnadsdrivende: 

Mange toaletter og dusjer som plasseres rundt om på anlegget øker kostandene, fremfor å samle det meste i ett område av bygget. 

TIPS:

Garderobene bør ikke ligge så langt fra salrommene, da mange har sko, bukser, etc. på salrommet sammen med resten av hesteutstyret. 

Et toalett kan med fordel plasseres rett innenfor en utgangsdør, så reduserer man mye sand, søle og hestemøkk som dras inn med skoene.  

Relevante lenker:

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (2012)