Anbud og utlysning

Dersom over 50% av inntekten kommer fra det offentlige som tippemidler, kommunal støtte m.m. så gjelder lov og forskrift om offentlig anskaffelser. Det vil si at alle enkeltkjøp over kr 100.000,- ekskl. mva. skal lyses ut som anbud via Doffin.no

Uavhengig av lovverket er det uansett en god regel å lyse ut på anbud. På den måten vil man ikke bare få de beste tilbudene, men man sikrer også at firmaet som vinner anbudet eller anbudene, er seriøse firmaer, som har alt i orden rundt ansatte, økonomi, garantier, HMS, osv.

Alle store innkjøp bør, om det er offentlig eller ikke, gjøres på en åpen og korrekt måte. Det gjøres oppmerksom på at kommunen kan ha rammeavtaler som man er pålagt å bruke, dersom prosjektet også inneholder kommunal finansiering.

Ved å lyse ut anbud, der man stiller krav til både tilbyder, men også til eget system, gjør at ingen kan komme i etterkant å stille spørsmål ved innkjøpene.

Ved å bruke Doffin som kunngjøringssted, så får man god hjelp til å lage og kunngjøre anbudet, slik at alle regler følges, og det gjør det enklere for tilbyder.

Det fins flere typer anskaffelsesprosesser: Åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, begrenset tilbudskonkurranse, konkurranse med forhandling og direkte anskaffelser. Åpen anbudskonkurranse er vanligst for en rideklubb og benytte.

For kommuner som skal bygge og har rammeavtaler, må disse avtalene følges ved utlysning.

Anskaffelser under 100.000, – ekskl. mva. må ikke lyses ut, men man bør også der sikre at anskaffelsene foregår på en åpen og ryddig måte, der man kan innhente tilbud fra flere og sikre at det ikke foregår korrupsjon.

Kostnadsdrivende

Det å lyse ut prosjektet på anbud kan være en både tidskrevende og kostnadskrevende prosess. Allikevel vil det kunne gi gode økonomiske avtaler og man vil i tillegg kunne tjene inn merkostnaden ved en ryddig og ordentlig anbudsprosess.

TIPS: Det er mange mindre firmaer som levere materiell til hestesportanlegg, men som ikke kommer med i de store prosjektene, da de ikke leverer alt.
I noen tilfeller kan det være en tanke å ikke ta med enkeltdeler som for eksempel boksinnredning, gjerder, etc. i hovedanbudet, men heller ha egne utlysninger på slike mindre elementer.

Relevante lenker