Vann og avløp

Vann og avløp er en viktig del av et hestesportsanlegg og kan bli en vesentlig kostnad ved prosjektet, da det mange steder ikke er tilgang til å knytte seg til offentlig vann- og avløpsnett.

Må det graves brønn og lages et avløpsanlegg blir dette fort en stor kostand. I tillegg kan trykket i vannledningene være for lite for vanning av ridebanene.

Vanndirektivet til EU skal sikre at medlemsland og EØS-land sørger for bærekraftig bruk av vann og sikrer miljøtiltak for grunn-, fersk- og saltvann. Dette legger føring for at man må ha et avløpsanlegg som ikke forurenser.

Et hesteanlegg har stort forbruk av vann spesielt til ridebaner, hester og brukere av anlegget.

Tilgang til vann, med høyt nok trykk, er derfor viktig. Når en ridebane blir vannet, må trykket være stort nok til at man kan vanne hele banen samtidig. Kan man ikke det, vil det kunne gi merarbeid for drifter av anlegget, noe som igjen vil kunne gi høyere driftskostnader.

Avløp til offentlig anlegg er den beste løsningen, hvis det er mulig. Alternativt må man søke om å få bygget renseanlegg med spredegrøfter.

Planlegg anlegget smart

Når man tegner et hestesportsanlegg er det økonomisk besparende om man kan ha alt av toaletter, dusjer, vaskespilt, kjøkken, vaskerom osv. samlet i én del av bygget. Da slipper man lange strekninger med avløp og vannledninger.

Har man tilknytning til offentlig vannledning med måler, kan det være en besparelse å dele anlegget i to. Vann til ridebaner er for eksempel ikke momspliktig, men vann som drikkes er det moms på.

For å lage en god plan bør man få oversikt over samlet vannbehov, trykk og avløpsbehov.

Vann

MengdeTrykkSlukSvartvannGråvann
Vann hest innenei
Vann hest utenei
Ridebane innenei
Ridebane utenei
Vaskeplass hestjaja
Vaskeplass maskinerjaja
Toalett, dusj, vaskjajaja
Kjøkkenjaja
Utekrantjatja
Fôrromjaja
Hestemaskinerjaja
Tabell for beregning av vannbehov

I tillegg må det være sluk i stallen, som kan benyttes når stallen spyles. Sluk som plasseres i bokser eller i stallgangen, bør være lukket slik at de ikke fylles med flis og støv, men kan åpnes ved bruk.

TIPS: Sluk til vaskeplass for hest må ha et fint filter, da det blir fort tett om man lar alt av hår, sand, hestemøkk og annet fra vaskeplassen gå i sluket.

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende