Oppsaling og pusseplass

Når hester skal klargjøres til aktivitet, må den i tillegg til å sales/seles opp, strigles og pusses. Dette gjøres for å unngå gnagsår av sal/seletøy, men også for hud og velvære for hesten.  

Arbeidene kan gjøres i hestens boks, i stallgangen, men aller best i eget avlukke. 

Puss, stell og oppsaling/påseling av hest kan gjøres i boksen til hesten, men det beste er hvis man kan ha et eget avlukke til arbeidet. Oppbinding i stallgangen kan utgjøre en risiko og bør unngås dersom hester og personell av og til må passere hesten.  

I nye bygg kan det være en god ting å lage en oppsalingsplass nær salrommet. På den måten kan man få en god arbeidsplass fremfor oppsaling i hesteboksen eller i stallgangen der man kan være til hinder for andre.  

Antall plasser innendørs må ses opp mot antall oppstallede hester. I mange tilfeller kan også vaskeplassen benyttes om flere skal sale på samtidig. 

For tilreisende kan det være en ekstra gode å tilby slik plass i et eget enkelt bygg ute i sammenheng med en vaskeplass. På den måten unngår man også evt smittespredning ved at tilreisende tas inn i stedets stallanlegg.  

Bredden på plassen bør være minimum 2,5 meter slik at man kan snu hesten og i tillegg får man god plass på begge sider av den. Lengden bør være minimum 3 meter, slik at man kan gå bak hesten når den er bunnet opp. Takhøyden må være minimum 2,5 meter. 

Gulvet kan være støpt betong eller heller av en eller annen type, men det bør være sklisikkert og enkelt å rengjøre etter bruk. Veggene og spesielt bakveggen bør kunne tåle et hestespark.  

Har man flere plasser kan man dele de opp med enkle oppbindingsstolper fremfor hele skillevegger. 

Plassen skal ha mulighet for oppbinding av hest, med panikk kroker. 

Ventilasjon bør tilpasses slik at støv fra pussing ikke ledes inn i stallen, men rett ut. 

Fremtidsrettet

Klima i stallen er og blir et viktig tema hvor støv i luften blir en vesentlig faktor. Det å pusse hesten i stallboksen bidrar til unødvendig støv både for den som blir pusset, men vel så mye for nabohestene.