Klubblokale og sosiale rom 

Hestesport dreier seg ikke bare om fysisk aktivitet med hest, men også om samhold, klubbaktiviteter, sosiale samlinger, kurs, teori og øvelser innendørs.  For å kunne tilby dette trenger man egnede lokaler.  

Et hestesportanlegg har behov for lokaler til møter, kurs og sosiale møteplasser.  

Rommene kan lages i eget klubbhus, men bygger man ridehall så kan disse med fordel lages i tilknytning til hallen. Plassering av lokalet som enkeltbygg, eller i en ridehall kan med fordel være slik at man har utsikt til en ridebane ute eller inn i en ridearena.  

Felles for klubblokale og sosiale rom 

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Store klubb lokaler og sosiale rom, gir merkostnad ved bygging, da man ofte kan klare seg med noen små rom og heller leie lokaler på skoler eller andre nærmiljøanlegg til møter og sosiale samlinger. Derimot vil egne lokaler åpne for en mer aktiv klubbvirksomhet og gi mer leieinntekter som igjen går til bygg og drift av anlegget. 

TIPS:
Vurder behovene for klubblokalene og sosiale rom ut fra hva som finnes av tilsvarende rom i nærmiljøet og regionen.  Et stort nok lokale vil åpne for mange kurs og aktivitetsmuligheter for klubben og inntektsmuligheter.