Teknisk rom 

Hjertet i et anlegg er det tekniske rommet. Det styrer klima, strøm og vann til driften.  

Rommets viktighet kommer ofte i bakkant av alle andre rom som et anlegg krever.  

Plassering og størrelse på rommet er derimot viktig å få med tidlig i planleggingsfasen.  

Størrelsen på et teknisk rom, avhenger av behov og løsninger. I rommet vil det være behov for ventilasjonssystemer, vann og avløp samt elektrisk.  

Vann og avløp er viktigst å få med først, i forhold til planleggingen rundt plassering av rommet i bygget.  

Krav til rommet 

Fremtidsrettet

Teknologien og levetid på deler av anlegg i et teknisk rom, gjør at man kan få nye komponenter inn som krever større plass enn det er rom for. Følgende kan være fordyrende løsninger der man for eksempel må flytte ventilasjonsanlegg opp til tak. Det kan derfor være økonomisk besparende på sikt at teknisk rom har litt areal til overs for fremtiden.    

Kostnadsdrivende

Avstand fra teknisk rom til der vann, strøm og ventilasjon skal brukes, blir ofte kostnadsdrivende. Det lønner seg derfor å legge f.eks. alle rom med vannbehov og teknisk rom i samme området i bygget. 

TIPS:
Ved nybygg kan man for å spare penger, velge løsninger som naturlig ventilasjon, ingen sentral oppvarming bortsett fra panelovner i rom for mennesker, og vanning av ridebanen med vannslange. Erfaring er at etter som anlegget kommer i drift vil man erfare at man bør få et bedre ventilasjonssystem, noe tilleggsvarme utover panelovner og at vanntrykket må bli bedre. Alt dette vil kreve plass, slik at man uansett løsning, bør sette av stort nok teknisk rom.