Definisjoner

Norge er et langstrakt land der man innenfor hestesporten, benytter forskjellige ord om samme ting i flere sammenhenger, og man legger noen ganger forskjellig meninger bak ordene.

Det er også mange faguttrykk innenfor hestehold som gjør at denne definisjonsoversikten, klargjør hva som menes når ord og utrykk blir brukt i veilederen.

Som et grunnlag vil man bruke definisjoner fra forskrift om Velferd for hest og retningslinjene til forskriften. Det legges også ved Norges Rytterforbund sin anleggsstrategi som definerer type anlegg, samt noen oppklarende forklaring til ordbruk.