Belysning av ridebaner

God belysning av ridebaner er viktig for å kunne utøve aktivitet med hest under sikre forhold.

Hvor mye lys man trenger er avhengig av aktivitet. Skal man hoppe hinder, behøver man mer lys enn om man skal gjøre enkle dressurøvelser i trav.

All aktivitet med hest som ikke foregår i dagslys på en ridebane, bør ha et minimum av kunstig belysning. Bruken av anlegget bestemmer hvor mye lys som trengs.

En hobbyridebane kan ha belysning på 50 lux på rideflaten, men man bør ha minimum 200 lux for å ivareta sikkerheten om man hopper hinder.

Det finnes ulike typer belysning, men i dag bruker de fleste LED-lamper til belysning av ridebaner. LED-lampene bør ha en fargetemperatur som er mest mulig lik dagslys (rundt 5000K).

Belysning av ridebane må prosjekteres etter gjeldene normer og sikkerhet i forhold til klimaet de monteres i. I en ridehall vil det være en del fukt, den vaskes ned med høytrykkspyler og det vil ofte være støv i luften.

All belysning av ridebaner bør ha en sikkerhetsbelysning. Dersom lyset slukker på en arena, mens en hest er i et sprang, kan det få alvorlige følger. Det bør derfor være et sikkerhetslys som slår til med en gang og lyser i minst 30 sekunder.

Hovedtavle til anlegget og anlegget for øvrig må ha nok kapasitet og tilpasses regelverket for elektriske installasjoner.

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

TIPS:

Vær obs på plassering og vinkling av sterke led lamper. De kan blende både naboer, trafikk og andre rundt banene.

Belysning av banen som skaper skygger av hesten selv, kan i noen tilfeller bidra til å skremme hesten.

Les mer