Trening og behandlende maskiner   

Det finnes en rekke maskiner som kan bidra med trening, forebygging, restituering og opptrening av hester. Kjøp og innstallering av slike maskiner er knyttet opp til den type drift man legger opp til, og om man har økonomi til å investere i slike maskiner. 

Hvilket tilbud man ønsker å gi på hestesportsenteret, er med på å bestemme om man skal ha en eller flere maskiner til hest.  

Noen av maskinene som finnes, er til god hjelp for daglig bruk, mens andre er mer til hjelp ved restituering og opptrening etter skader.  

Bortsett fra skrittemaskinen, er alle tiltenkt å stå innendørs eller i alle fall under tak. De med vann må stå i frostfrie rom. Noen av maskinene trenger 400v, 16a og i tillegg trengs det tilgang på vann, avløp samt at det i noen tilfeller, trenges plass til vanntank for oppvarming og rensing. 

Fremtidsrettet

Trening og behandlende maskiner gir et godt supplement og i mange tilfeller viktig for økt prestasjoner. For kundene på et hestesportsenter vil slike maskiner kunne gi økt interesse for å bruke stedet og gi inntekt til driften. 

TIPS:
En god maskinpark vil kunne tilbys for tilreisende og dermed utgjøre en inntekt til stedet på flere måter. Både bruk av maskinene i seg selv, men også kjøp av mat og drikke, o.a.