Dommerbod

Under konkurranser må det være tilgjengelig en dommerbod, der dommer, skriver, tidtager, speaker, osv. har plass.
Dommerboden må ha god oversikt over arenaen, gi ly for været, ha tilgang på strøm og være plassert i samsvar med Norges Rytterforbund sitt reglement.

Dommerbod med god utsikt

Reglementet til Norges Rytterforbund omtaler plassering av dommer i flere av underreglementene.

Felles er at de skal sitte godt beskyttet for regn, sol og vind. Det må være plass til flere personer i én dommerbod, men minimum 2 innenfor noen grener og klasser.

En dommerbod skal ha godt utsyn via vinduer og dommeren bør kunne kommunisere med ekvipasjen. Siden som vender mot banen, bør derfor ha minimum ett vindu som kan åpnes.

Under vinduene bør det være bord til utstyr og skriving da det vil være alt fra en til to datamaskiner, lydanlegg, tidtagningsutstyr, m.m. Det er derfor behov for flere stikkontakter og god belysning.

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Grøfter til strøm, lyd og andre kabler ute mellom byggene.

TIPS:
Ved prosjektering av nye anlegg så bør man legge en plan for lydanlegg som dekker hele anlegget. Ved stevner kan det være en god ting å ha lyd selv på toalettene, slik at ryttere og publikum kan følge med hvem som starter og høre resultatene.

Dommere og annet teknisk personell som jobber lange dager har behov for enkel tilgang til drikke og annen servering. Det kan derfor være praktisk med et lite bord eller benk (som også kan ha plass til printer) i dommerboden.

Les mer

Rytterforbundets konkurranse reglement
https://www.rytter.no/sport/reglement