Vaskeplass

En vaskeplass for hest er nyttig i mange sammenhenger. Det kan for eksempel være vask av hest  som er møkkete, etter en treningsøkt, før en treningsøkt, eller for eksempel ved nedkjøling av bein etter skader.

Alle staller, også mindre, bør ha et sted der man kan vaske hesten. Større anlegg har det som et pålegg at man skal ha vaskeplass tilgjengelig.

I forskrift om velferd for hest står det at det skal være tilgang på et vaskesplass for staller med mer enn ti hester. Vaskeplassen skal ha kaldt og varmt vann.

I retningslinjene til forskrift om velferd for hest, står det i tillegg at vaskeplassen må være innendørs, da den skal kunne brukes hele året.

Vaskeplassen skal kunne brukes hele året, slik at man må ha dette innendørs.

Det er derimot en stor fordel at dette er i en egen avdeling i stallen med egen utluftning, slik at fuktig luft fra vaskeplassen, ikke sprer seg i stallen. Gjør den det, kan hestene få en for høy luftfuktighet og fukten kan bidra til at muggsporer får et godt klima og utvikle seg på.

Bredden på vaskeplassen bør være minimum 2,5 meter slik at man kan snu en hest og i tillegg får man god plass på begge sider av den. Lengden bør være minimum 3 meter, slik at man kan gå bak hesten når den er bunnet opp. Takhøyden må være minimum 2,5 meter.

Vaskeplassen skal ha mulighet for oppbinding av hest, men med panikk kroker.

TIPS: Vann koster mye og varme opp. Bruk av varmtvann kan i noen tilfeller ved oppstalling av private hester, reguleres ved at man har kortløsning for varmtvann. På den måten betaler man for det varmtvannet man bruker.

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Plasseringen av vaskespiltet er viktig. Både i forhold til klima i stallen, men også hvor den plasseres i forhold til øvrig vann og avløp. Jo lengre unna øvri vann og avløp, jo høyere kostnad.

Relevante lenker

Forskrift om velferd for hest – Lovdata

Veileder til forskrift om velferd for hest – Mattilsynet