Grunnarbeider

Kostandene ved grunnarbeider er store og mange prosjekter har blitt dyrere enn beregnet på grunn av dette. I mange tilfeller utgjør det forskjellen på om anlegget får en god økonomi, eller om det blir et anlegg som sliter og ikke klarer å opprettholde vedlikehold og videreutvikling anlegget.

Arealet man har til rådighet er sjeldent helt flatt og klart for bygging.

I tillegg har ofte kommunen, naboer, fremtidige brukere og andre ønsker og krav til hvordan anlegget skal se ut når det er ferdig.

Følgende av dette kan være at det blir en løsning som er fordyrende når det kommer til grunnarbeid, enn hva andre løsninger med mindre bearbeiding av tomten kan gi.  

Det kan være store utfordringer med sprengning, drenering, utfyllinger eller for eksempel omlegging av ledninger i bakken eller luftspenn. 

Tidlig i prosjektet bør man derfor vurdere ulike løsninger for å finne en helhetlig plan for anlegget, som gir minst mulig kostnader rundt grunnarbeider, men samtidig ikke gjør at man får et anlegg som blir fordyrende i drift.

I mange tilfeller kan endringer på utforming av byggene i tillegg til plassering gi gode løsninger med redusert behov for omfattende grunnarbeid.

TIPS:
Ofte kan man få til gode avtaler med entreprenørfirmaer som trenger steder for å deponere steinmasser fra andre byggeprosjekter.

Kostnadsdrivende

Store grunnarbeider generelt