Grønn profil

Et nytt hestesportanlegg bør så langt som mulig planlegges, bygges og driftes med en grønn profil.

Det er ikke bare bra for miljøet, men er også økonomisk smart. 

Et hestesportsanlegg har mye å tjene på å planlegges, bygges og driftes med en grønn profil.

Ved å lage et bærekraftig anlegg som får lang levetid, utnytter energien godt, blir bygget med lavt klimagassutslipp og som i tillegg gir lave drifts og vedlikeholdskostnader, blir det en vinn vinn situasjon for alle.

En grønn profil må det planlegges for helt i starten av planleggingen, slik at det stilles krav til entreprenør i både byggefasen og ved tildeling av anbud.

En grønn profil for et hestesportanlegg kan omfatte noe av følgende:

Fremtidsrettet

Grønne bygg og grønn profil er et fokusområde. Dette kan det komme strengere krav til i framtiden.

Kostnadsdrivende

Energiløsninger er kostnadskrevende, men med riktig planlegging og gode løsninger, vil man kunne redusere driftskostnadene.

TIPS:
Legger man vekt på en grønn profil i anlegget, kan dette gi muligheter for å søke ekstra midler til anlegget.