Logistikk og løsninger

En veldig viktig del av planlegging er å beregne hvordan logistikken er under bygging, og hvordan logistikken og løsningene vil fungere på anlegget når det er i drift.

Et hestesportsanlegg som har dårlig logistikkplaner vil kunne bli dyrt å bygge, samt at driften av anlegget både kan bli arbeidskrevende, øke risikoer for skader på mennesker og bygg, samt redusere aktivitetsmuligheter.

Under drift har et hestesportanlegg mye forflytning av hester, mennesker, varer og maskiner. Jo enklere, kortere og sikrere disse forflytningsveiene er i et anlegg, jo bedre er det for både økonomien og sikkerheten.

Under bygging av anlegget må det være planlagt slik at rekkefølge, mellomlagring osv. ikke medfører forsinkelser og merkostnader.

TIPS: Når skisser over anlegget er laget. Tenk dere en arbeidsdag på stedet, samt en dag med stevne. Hva er bra, og hva bør endres på.

Noen løsninger kan være fordyrende å bygge, men gi mindre driftsutgifter, slik at man kan ha mer midler til å betale for eksempel lån

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Gode løsninger for logistikk trenger ikke gi merkostnad