Ovalbane og passbane

Konkurranser for islandshester foregår på ovalbaner og passbaner. Disse banen skal for å kunne brukes til stevner, være av en standard størrelse og ha et egnet fast underlag. Gode underlag gir god hestevelferd og god utøvelse av aktivitet med hest på banen.  

Egenskapene til banene 

For islandshester på oval eller passbaner, er et fast og jevnt underlag med god friksjon, slik at hesten ikke sklir, viktig for både dyrevelferd, men også for sportslig utøvelse.

Kostnadsdrivende

Grunnarbeider på ulendt terreng 

TIPS:
Bruk tid på å finne egnede masser.  

Man skal alltid ri etter forholdene, spesielt ved nylagte baner er dette viktig. 

Relevante lenker

Målskjema for baner
https://www.feif.org/sport-dept/documents/