Universell tilpasning

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering skal sørge for at alle skal ha like muligheter og rettigheter, uavhengig av funksjonsnedsettelse.  

Brukere, publikum og ansatte på et hestesportsanlegg skal sikres at anlegget oppfyller loven ved hjelp av universell utforming av hele anlegget.  

Mange kan tenke at det å håndtere hester og være ansatt på et hesteanlegg utelukker for eksempel jobbsøkere som sitter i rullestol, og at man da kan unngå å legge til rette for dette. Slik er det derimot ikke. Alle skal ha samme muligheter og i tillegg er det alltid en fare for at en ansatt kan skade seg, og dermed trenge tilrettelegging for å kunne fortsette i jobben.   

Utforming av anlegget skal i prinsippet være slik at man ikke trenger ekstra tilpasninger. Ved å utforme anlegget slik at man uavhengig av om man har nedsatt bevegelse, syn, hørsel, forståelse, eller nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer, kan bevege seg rundt og utføre aktivitet.  

Se Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (PDF)

For å få innvilget spillemidler må hestesportanlegget være bygd med universell tilpasning. 

På et hestesportanlegg trengs det i tillegg til de generelle universelle utformingene noen spesialtilpasninger for å kunne utføre aktivitet med hest. Dette er omtalt i eget kapittel 

Kostnadsdrivende

Bygger man hestesportanlegg med to etg kreves løfteplatform, mm, noe som kan fordyre anlegget, fremfor å ha alt på ett plan. 

Relevante lenker