Utstyr til utøvere med nedsatt funksjonsevne 

Hesterelatert aktivitet kan utøves av alle i en eller annen form. I noen tilfeller kan det kreve ekstra tilpasninger i det fysiske rommet og at man har utstyr som legger til rette for dette.  

Ut over de generelle universelle utformingene, er det behov for noen spesialtilpasninger for at alle skal kunne utføre aktivitet med hest. 

Relevante lenker

Hest og helse
https://www.hestoghelse.no/